Егер analogReference INTERNAL күйіне орнатылған болса, аналогтық кірулерге қарағанда 1,1 В-нан жоғары болса, не болады?

Аналогтық кірулерді пайдаланып 50 Гц айнымалы ток кернеуін оқып жатырмын.

Егер Arrivino Uno-да 1.1V дегенді білдіретін analogReference() параметрін INTERNAL мәніне орнатсам, онда кернеу 1,1 В-ден артық болса, не болады? Басқарма бүлінуі мүмкін бе? Егер жоқ болса, ADC қандай құндылық береді?

1

1 жауаптар

Сіз 1023-ді оқи аласыз.

Кернеудің шегі кернеудің кернеуі емес, керісінше чиптегі кернеу 5В-тен 5в-ке дейін.

3
қосылды