Оргмодта сөйлемдерді қалай ауыстырасыз?

Оргмодада org-metaup және org-metadown арқылы субтриды жоғары және төмен жылжытуға болады. Мен абзацтарды жылжыту үшін үнемі пайдаланамын.

Бұл параграфтың ішінде сөйлемдерді бірдей орындауға болады ма?

5

2 жауаптар

Don't forget the vanilla sentence commands. The main ones out of the box that might be relevant here are transpose-sentences, mark-end-of-sentence, kill-sentence (M-k), and backward-kill-sentence (C-x ).

Басқалары: back-sentence ( Ma ), forward-sentence ( Me , repunctuate-sentences .

5
қосылды

You can use drag-stuff: https://github.com/rejeep/drag-stuff.el

(require 'drag-stuff)
(drag-stuff-global-mode t)
(add-to-list 'drag-stuff-except-modes 'org-mode) # concurent
(eval-after-load "org"
    '(progn
       (define-key org-mode-map (kbd "M-s-") 'drag-stuff-up)
       (define-key org-mode-map (kbd "M-s-") 'drag-stuff-down)))
2
қосылды
апаратын материалдар абзацтағы басқа сөйлемдер арасында сөйлемдерді ауыстыру функциясы жоқ сияқты, бірақ бұл салқын пакетке ұқсайды; бөліскеніңіз үшін рақмет.
қосылды автор David Richerby, көзі