«Мәтін» виджеті ішіндегі ендірілген екі «ендірулер» салыстырмалы енін көрсетіңіз

Linux және Windows жүйесінде Кіру виджетінің өлшемін көрсетуде қиындық бар. Бұл жазбалар Linux жүйесінде жасалды:

http://i56.tinypic.com/2edaaeg.png

Linux жүйесінде олар мәтін виджетінде жақсы көрінеді. Бұл код жолымен жасалған 2 Entry ұяшықтары бір-бірден бар:

tk.Entry (мастер, ені = 16)

Ені 16 таңбадан асады.

Дегенмен, Windows жүйесінде ұяшықтардың жартысы ғана орын алады және 22 енін көрсетуім керек, себебі қаріп өлшемі Windows жүйесінде кішірек.

Менің сұрағым: Мәтін виджетіндегі осы екі ұяшықтың салыстырмалы енін көрсету әдісі бар ма, сондықтан әрбір ұяшық ата-аналық виджеттің 1/2 бөлігін алады?

1

1 жауаптар

Within a text widget? No, there is no direct support for relative widths. within a frame? yes. If you are putting them in a text widget (I presume, so you can scroll them) you have to manage the widths yourself. You can add a binding to the event of the text widget. This fires when the text widget changes size, and you can resize all the widgets at that point.

Ең қарапайым нәрсе - бұл grid көмегімен оларды шеңберге қою, содан кейін оны айналдыра аласыз, содан кейін рамканы кенепте орналастырыңыз.

Міне мысал:

import Tkinter as tk

class SampleApp(tk.Tk):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    tk.Tk.__init__(self, *args, **kwargs)
    self.canvas = tk.Canvas(self, width=200, highlightthickness=0)
    self.vsb = tk.Scrollbar(orient="vertical", command=self.canvas.yview)
    self.canvas.configure(yscrollcommand=self.vsb.set)
    self.vsb.pack(side="right", fill="y")
    self.canvas.pack(side="left", fill="both", expand=True)

    self.container = tk.Frame(self.canvas, borderwidth=0, highlightthickness=0)
    self.container.grid_columnconfigure(0, weight=1)
    self.container.grid_columnconfigure(1, weight=1)
    for i in range(30):
      e1 = tk.Entry(self.container)
      e2 = tk.Entry(self.container)
      e1.grid(row=i, column=0,sticky="ew")
      e2.grid(row=i, column=1,sticky="ew")
      e1.insert(0, "find %s" % i)
      e2.insert(0, "replace %s" % i)

    self.canvas.create_window((0,0), anchor="nw", window=self.container, tags="container")
    self.canvas.configure(scrollregion=self.canvas.bbox("all"))
    self.canvas.bind("", self.OnCanvasConfigure)

  def OnCanvasConfigure(self, event):
    self.canvas.itemconfigure("container", width=event.width)
    self.canvas.configure(scrollregion=self.canvas.bbox("all"))

if __name__ == "__main__":
  app = SampleApp()
  app.mainloop()
1
қосылды
Рахмет, Брайан - қайтадан :) Мен бұл виджеттегі шынымен болдым, бірақ бұл маған қажет нәрсе үшін қазір аяқталды деп үміттенемін.
қосылды автор marw, көзі