Құрылымдағы жолды іздеу

Жақсы жұмыс істеп жүрмін. Мәселен, кейбіреулер маған осыған көмектесуі мүмкін. Мен станцияның атын іздеуге тырысамын және егер оның табылғаны шықса, онда ол шықпаса, оны шығарады.

struct Trains 
{
  int Train_Id;          //train ID
  string Station_Origin;       //Station of Origin
  string Destination_Station;    //Station of Destination
  int Departure_Time ;      //Departure Time
  int Arrival_Time ;       //Arrival Time
};

struct Trains myArray[10];

struct station
{
  string intermediate_station1;   //intermediate_station1
  int Arrival_time1;      //Arrival time to station1 
  string intermediate_station2;   //intermediate_station2
  int Arrival_time2;      //Arrival time to station2 
  string intermediate_station3;  //intermediate_station1
  int Arrival_time3;      //Arrival time to station3  
};


struct station myArray1[3];

/*****************************************************************************/

int main ()
{
   /* Setting up Train and Station Information */ 
  int N_TRAIN;
  int n; 
  int a;

  do 
  {
     cout << " Enter number of Trains on Track: " <> N_TRAIN;
     cout << endl;    
  }while(N_TRAIN > 10 || N_TRAIN < 0);

  for(n=0; n < N_TRAIN; n++)
  {
    while((cout<<" Enter Train ID: ")&&( (cin>>myArray[n].Train_Id)||myArray[n].Train_Id <0))
    {
      cout<<" Invalid Input! Please Enter Train ID: "<<< " Name of Station of Origin: ";
    cin >> myArray[n].Station_Origin;

    cout << " Name of Destination Station: ";
    cin >> myArray[n].Destination_Station;

    while((cout<<"Enter Departure Time: Please Enter 24hr!")&&(!(cin>>myArray[n].Departure_Time)||myArray[n].Departure_Time < 0))
    {
      cout<<" Invalid Input! Enter Departure Time: Please Enter 24hr !"<<<" Enter Arrival Time: Please Enter 24hr! ")&&(!(cin>>myArray[n].Arrival_Time)||myArray[n].Arrival_Time < 0))
    {
      cout<<" Invalid Input! Enter Arrival Time: Please Enter 24hr! "<<< " Name of Station of intermediate station1: ";
    cin >> myArray1[a].intermediate_station1;  

    while((cout<<" Enter Arrival Time For intermediate station1: Please Enter 24hr! ")&&(!(cin>>myArray1[a].Arrival_time1)||myArray1[a].Arrival_time1 < 0))
    {
      cout<<" Invalid Input! Enter Arrival Time: Please Enter 24hr! "<<< " Name of Station of intermediate station2: ";
    cin >> myArray1[a].intermediate_station2;


    while((cout<<" Enter Arrival Time For intermediate station2: Please Enter 24hr! ")&&(!(cin>>myArray1[a].Arrival_time2)||myArray1[a].Arrival_time2 < 0))
    {
      cout<<" Invalid Input! Enter Arrival Time For intermediate station2: Please Enter 24hr!"<<< " Name of Station of intermediate station3: ";
    cin >> myArray1[a].intermediate_station3;  

    while((cout<<" Enter Arrival Time For intermediate station3: Please Enter 24hr!")&&(!(cin>>myArray1[a].Arrival_time3)||myArray1[a].Arrival_time3 < 0))
    {
      cout<<" Invalid Input! Enter Arrival Time For intermediate station3: Please Enter 24hr!"<< N_TRAIN ;n++)
    {    

      cout << " Enter the Name of Departure Station: " ;
      cin >> origin;

      origin = searchfs();
      if (origin = myArray[n].Station_Origin )
        cout << "Trains Departs " << " " <<< "at" << " " << myArray[n].Departure_Time << " " << " Hours " <<< "Trains Departs " << " " <<< "at" << " " << myArray[n].Departure_Time << " " << " Hours " <<< "Trains Departs " << " " << myArray1[a].intermediate_station1<< "at" << " " << myArray1[a].Arrival_time1 << " " << " Hours " <<< "Trains Departs " << " " << myArray1[a].intermediate_station2 << "at" << " " << myArray1[a].Arrival_time2 << " " << " Hours " <<< "Trains Departs " << " " << myArray1[a].intermediate_station3<< "at" << " " << myArray1[a].Arrival_time3 << " " << " Hours " <<< " Train doesnt not Depart at "<< " " << origin << endl;
  }
}
7
қате деген не?
қосылды автор rerun, көзі
Бастапқы талаптар қандай? Құрылымда шын мәнінде 3 станция болуы керек пе?
қосылды автор Thomas Matthews, көзі
Сондай-ақ, cout s цикл жағдайында емес, бұл жай ғана шатастырады.
қосылды автор Mooing Duck, көзі
Міне, бізде қоқан-лоқы кодексі және сіздің көзқарасыңыз туралы не істемегені туралы тым аз мәліметтер.
қосылды автор wkl, көзі
@Thilo - кешіріңіздер, бұл шын мәнінде менің түпнұсқалық түзетімдерімнің бірі болды - қате пішімдеу опцияларын қолданды.
қосылды автор wkl, көзі
Сонымен қатар, сіз HTML элементтерін нақты кейіпте ауыстыра аласыз - бұл сіздің кодының әлдеқайда оқу мүмкіндігін береді. Мысалы: & lt; орнына < жазыңыз
қосылды автор Thilo, көзі
Иә, бұл Бағдарламаны жеңілдету үшін Түпнұсқалық станция мен мақсатты станция болуы керек, әр жазбада 3 аралық станция болады.
қосылды автор David, көзі

2 жауаптар

Бірнеше орындарда келесі мысалда теңдікке (екі коды <=> == ) тестілеуді қалайтын тағайындау (жалғыз = ) сияқты көрінеді:

if (origin = myArray[n].Station_Origin)

Сонымен қатар, Station_Origin және intermediate_station1/2/3 ретінде std :: string ретінде анықталады, ал origin int . string параметрін int деп тағайындауға немесе салыстыруға әрекет жасайсыз.

2
қосылды
@David: Сіз көрсеткен кодқа негізделе отырып, екі мәнді салыстырғыңыз келетін жерлерде = орнына == операторын пайдаланыңыз. Сонымен қатар, origin> деген жолды айнымалыға өзгертуіңіз мүмкін. Бұл сондай-ақ жолды қайтару үшін searchfs() функциясын өзгертуді білдіреді.
қосылды автор Blastfurnace, көзі
Жұмыс іздеу үшін бұл іздеуді түзету үшін не істеуім керек, себебі менің жұмысым бар, бірақ бұл бөлік емес. Бағдарламаны жасауды қаласаңыз, станцияға станция атауы енгізілуін таңдауға мүмкіндік береді, егер станцияда келесі жолға шықпаса және сол жолға іздеу жүргізілсе, келесі String егер оның табылмағаны анықталса, станция табылғанша.
қосылды автор David, көзі

Сіз бізге - дегеніміз не екенін айтқан жоқсыз, сондықтан кодты сканерлеу арқылы ғана болжай аламыз. Маған бір нәрсе әсер етеді:

for(n=0; n < N_TRAIN; n++)
{
  ...
}   
else if (choice == 3)
{
}

және choice анықталмады Мүмкіндігінше қателік туралы көп хабарларды қалай шешесіз, содан кейін сізді ұрып-соғатын белгілі бір нәрсені айтып беріңіз.

0
қосылды
Отырғаннан кейін, I-дан string-ге өтіңіз. Мен «(» origin «=» Searchfs «)» дегенді білмеймін ()
қосылды автор David, көзі