Json_encode шығу

In following PHP code in here //print_r($reunits); is output this: http://pastebin.com/RbqZ5kHV

but in here echo json_encode($reunits); is output as: http://pastebin.com/GFdHkg5Y

If use $reunits = array('reunits'=>$units_data); as: $reunits .=... i get this output in echo json_encode($reunits);: "ArrayArrayArray"

//print_r ($ reunits) шығуындағы echo json_encode ($ reunits); ішіндегі шығыс сияқты шығуды қалай шығаруға болады? Оны қалай түзетуге болады?

$reunits = "";
//$tourf_id  = $this->input->post('tour_name');
$tourf_id = '102';
//$query_r = $this->db->order_by('id','desc')->get_where('tour_foreign_residence', array('relation' => $tourf_id));
$query_r = array('77192276', '15190364', '15183965')
foreach($query_r->result() as $idx=>$val){
  $hotel_id = $val->hotel_id;
  $query = $this->db->get_where('tour_foreign_units', array('hotel_id' => $hotel_id));
    $units_data = array();
    foreach ($query->result() as $index=>$row) {
      $units_data[] = array(
        'name' => $row->name,
        'price' => $row->price,
        'extra' => $row->extra,
        'hotel_id' => $row->hotel_id
      );
    }
  $reunits = array('reunits'=>$units_data);
  //print_r($reunits);
}
echo json_encode($reunits);

Бұл шығу jquery-ге қоңырау шалу үшін json_encode арқылы жіберіледі.

0

2 жауаптар

Егер сіз массивтерді жолды біріктіру операторымен (. ) байланыстырсаңыз, , массивтер PHP-дегі жолға (яғни, «Array» ) түрлендіріледі және содан кейін біріктіріледі.

Оның орнына торап операторы пайдаланыңыз:

$reunits+=...

ол екі массивтерді біріктіреді. Егер одақ сіз іздеген нәрсе емес болса, array_merge пайдалана аласыз.

Айнымалы мәнді үстіңгі қатарда бос массив ретінде инициализациялауды ұмытпаңыз:

$reunits = array();
0
қосылды

. = деген жиымға қосу әрекетінен гөрі, сіз сұрайтын нәрсені түсінсеңіз, массивке қосу үшін [] белгілеуін пайдалану керек:

//Initialize reunits as an array
$reunits = array();


foreach($query_r->result() as $idx=>$val){
  $hotel_id = $val->hotel_id;
  $query = $this->db->get_where('tour_foreign_units', array('hotel_id' => $hotel_id));
    $units_data = array();
    foreach ($query->result() as $index=>$row) {
      $units_data[] = array(
        'name' => $row->name,
        'price' => $row->price,
        'extra' => $row->extra,
        'hotel_id' => $row->hotel_id
      );
    }


  //Append the array $units_data onto $reunits
  //since $units_data is already an array
  $reunits[] = $units_data;
}

// Now the JSON output should look like you expect
echo json_encode($reunits);
0
қосылды