. VideoView-дегі нобайларды (фон) қалай орнатуға болады

Қолданбам бар және пайдаланушыға бейне жазу керек. Пайдаланушы әлі ештеңе жазылмаған кезде нобайларды, әдепкі суретті қалай орнатуға болады және пайдаланушы бір нәрсені жазған кезде (ол сол бейнеден кадрға ұқсас бола жазылғанда)?

2

Жауап жоқ

0