Samsung Galaxy S2 алдыңғы камерасын қалай пайдалануға болады?

Samsung Galaxy S2 android бағдарламасында алдыңғы камераны қалай пайдалану керектігін кім біледі? Оны ең жақсы тәсілі - opencv бейнені түсіру құрылғысы арқылы қолдануға болады, алайда мүмкін болмаса, ана камера да жақсы болар еді.

0

1 жауаптар

  ...
  Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);

  //High Quality
  intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_VIDEO_QUALITY, 1);

  //start the Video Capture Intent
  startActivityForResult(intent, CAPTURE_VIDEO_ACTIVITY_REQUEST_CODE);
  ...

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, final Intent data) {

  if (requestCode == CAPTURE_VIDEO_ACTIVITY_REQUEST_CODE) {
    if (resultCode == RESULT_OK) {
      //Video file URI in data.getData();
    }
  }
}

Бұл пайдаланушыға әдепкі камера бағдарламасында камераны таңдауға мүмкіндік береді.

Қосымша ақпарат алу үшін бұл бөлімін қараңыз.

1
қосылды