Rshiny кесте жолының деректерін орау

Rshiny-де деректерді кестеге орап алғым келеді. Төменде кодты қалай істей аламын?

  fluidRow(
    column(4,
        tableOutput('table')
    )

tags$style(HTML('#table{word-wrap: break-word;}')),

Бірақ бұл көрсетпейді. Мен UI-ге жаңадан шықтым

1

Жауап жоқ

0