Р-дағы TSA кітапханасы, мерзімді әдіс

«RA» пакетіндегі «TSA» пакетінің мерзімдік әдісін қолданғанда қандай әдіс қолданылады? Бұл Welch немесе Bartlett?

1

Жауап жоқ

0