Айналдыру кезінде пайдалы емес қате туралы хабар

Келесі сұраны жазған кезде:

SELECT id,status
FROM dbo.View_Request
PIVOT ( COUNT(id) FOR status IN([CL],[HOLD])) AS pvt

Мен қате туралы қате хабарламаны аламын:

Msg 102, Level 15, State 1, Line 3
Incorrect syntax near '('.

Мен нені дұрыс істемеймін?

3

1 жауаптар

Сіздің дерекқорыңыз, сірә, SQL Server 2000 үйлесімділік деңгейінде. Оны орнына түзетіп, орнына басқа қате туралы хабарламаларды аласыз.

Msg 207, Level 16, State 1, Line 5
Invalid column name 'id'.
Msg 207, Level 16, State 1, Line 5
Invalid column name 'status'.

The only columns you will have available to use in the SELECT list are CL and HOLD

1
қосылды