UpdatePanel в ascx

Hei, Менде usercontrol сілтемесі бар басты бетінде ajax UPdatepanel бар, мен осы жаңартудан басқа жаңарту панелін жасаймын, бірақ іс-шараны қабылдамаймын. Мен Ajax-да жаңадан шықтым, мен тырысамын, бірақ оны алмаймын, маған кез-келген адам көмектесе алады. Рахмет

Master.cs
UpdatePanel - reference to search.ascx Parententer 
UpdatePanel - reference to Form.ascx Child

Master.cs

  protected void SokBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Db.Freetext = txtBuscador.Text.Trim();
      Db.itemId = 0;
      MainContent.Controls.Clear();
      if (!string.IsNullOrEmpty(txtBuscador.Text))
      {
        search Search = (search)LoadControl("~/search.ascx");
        Search.FreeText = txtBuscador.Text;
        Search.UserId = idUser;
        MainContent.Controls.Clear();
        MainContent.Controls.Add(Search);

      }
    }


    
      
      
        <triggers>
          
        
        
                         
        
      

  Search.ascx

  <div id="divContenidoGestion" style="width:1060px; top:250px; position:absolute;">
      
      
        
      
      
    </div>
1

Жауап жоқ

0