UITableViewController IOS 5 бағдарламасын жүйелі түрде жасау

Жаңа жобаны іске қосқан кезде (жалғыз көрініс негізіндегі), пайдаланушы UITableViewController-ды қолданған кезде, біртүрлі апатқа ұшырадым. Қолданбалы UITableViewController бағдарламасы басқа бағдарламаларда жақсы жұмыс істейді, бірақ қазір жаңа жобаларда қолданылған кезде сәтсіздікке ұқсайды.

UITableViewController-ды дәл осылай жасаймын:

TestViewController * tableViewController = [[TestViewController alloc] initWithStyle:UITableViewStyleGrouped];
[self.view addSubview:tableViewController.tableView];

Компилятор енді әлдеқайда қатал, сондықтан тақырыптардағы қажетті протоколдарды төменде көрсетілгендей етіп қосамын:

@interface TestViewController : UITableViewController  {    

Мен келесі хабарламаны аламын:

-[__NSMallocBlock__ numberOfSectionsInTableView:]: unrecognized selector sent to instance 0x654dcd0

Қолданбалы UITableViewController-ді іске асыруда мен бөлімдер мен жолдардың санын қатал кодтамаймын, бірақ мен бұл мәселені әлі шешіп жатырмын.

Мен мұнынан қайда баратынын білмеймін, мен алатын кез келген көмегімді бағалаймын, Рахмет

1

Жауап жоқ

0