Сөздікте циклдан тыс шартты мәлімдеме [тақырыбындағы]

Өзгертпелі өріс болса, өзгерткім келетін header.php файлымның суретін түсіріңіз. Егер өріс бос болса немесе index.php бетінде болсаңыз шартты болу керек.

Шектеу кодын сырттан тексеріп көріңіз және евто цикл ішіндегі шартты мәлімдемелерді қолданып, біріктіру әдісін білмеді

0

1 жауаптар

Осындай нәрсе істей алады:

if (is_page()) {
  $pageid = get_query_var('page_id');
  if (get_post_meta($pageid, '_wp_page_template', true) != 'index.php' &&
     ($custom_field = get_post_meta($pageid, 'custom field name', TRUE)) {
    //code to change image
  }
}
0
қосылды
оқасы жоқ. ол да жұмыс істейді ме? егер ол хабарлар үшін орын алса, онда әрбір пошта бірдей өріс бар ма екенін білу керек
қосылды автор yitwail, көзі
хабарлар да бар ма? Рахмет сізге!
қосылды автор Peter Amirato, көзі